Lige Katıl!

Fikir ve Yatırımcılık Ligi

Katıl!

Neyi amaçlar?


Vamos! Fikir ve Yatırımcılık Ligi;

Günümüzün önemli sorunlarına inovatif çözümler getirmek adına “bilişime ve teknolojiye” temas eden girişimcilik fikirlerini ortaya çıkarmayı,

İnovasyon, girişimcilik ve yatırımcılık kavramlarına hakim, sürekli düşünmenin ve üretmenin peşinde koşan üniversite gençleri ile ekosistemin tecrübeli isimleri arasında köprü kurmayı,

Girişimciliğe adım atma ve yenilikçi fikirler yaratma konularında ihtiyaç duyulan bilgi, yetenek ve tecrübe setlerini üniversite öğrencilerine aktarmayı,

amaçlar.

Lig Nedir?

Üçer kişilik takımlar her ay belirli bir konsept çerçevesinde ürün-proje geliştirmek zorundadır.Projeler ay sonunda yapılan Ay Finali’nde takımlar tarafından sunulur, her biri bütün lig üyeleri ve üç kişilik danışman ekibi tarafından oylanır. Projelerin oylanma biçimi, Vamos! Fikir ve Yatırımcılık Ligi’ni özgün ve yenilikçi kılan sistemdir. 3 ay boyunca birinci ve ikinci projeler belirlenir, her ay iki proje finale gitmeye hak kazanır. 4. ay Final Ayı oynanır:

Oylama ve Yatırımcılık Sistemi Nedir?

Her ay birinci olan projenin “sembolik” piyasa değeri 1000 TL'dir. Takım sayısının bir eksiği kadar kredi hakkı olacak olan lig üyeleri aynı zamanda kredilerini oylama için kullanan birer ‘yatırımcı’dır. Pay almak istedikleri projeleri göz önünde bulundurarak kredilerini istedikleri şekilde dağıtabilirler.

Birinci olan projenin sembolik piyasa değeri (1000 TL)nin % 51’i fikir sahibi takımın olup kalan %49 o projeye oy veren ‘yatırımcı’lar tarafından paylaşılacaktır. İkinci olan projenin herhangi bir sembolik piyasa değeri yoktur, yalnızca finale çıkma hakkı vardır.

Yatırımcılar Normal Bir Ayda Nasıl Oylama Yapar?

Örneğin: 10 adet takım bulunduran bir ligdesiniz.9 krediniz var. Kendi projeniz hariç B , C ve E projelerinde potansiyel gördünüz ve bununla beraber en çok yatırımı B projesine yapmaya karar verdiniz. Yatırım stratejimiz şöyle olsun:

aaaaaa

Varsayalım ki doğru tercihi yaptınız ve B projesi lig yatırımcıları ve danışmanlardan toplamda en fazla yatırım alarak ayın galibi oldu. Sisteme bakıldığında B projesine toplamda 35 kredi yatırım yapılmış olduğu belirlendi. Kural gereği 510 TL proje ekibinin olur, 490 TL ise 35 kredi arasında projenin yatırımcılarına yatırdıkları kredi oranında paylaştırılır. (Pay dağıtımı yapılırken üç kişilik danışman ekibinin yatırımları toplam hesaptan çıkarılır, pay dağıtımı yalnız lig üyeleri arasındadır.)
(B Projesine 5 kredi yatırmıştınız , 490 TL’nin 5/35’i yani 70 TL’si sizin.)

Final Ayı

Final Ayı kazananının yani şampiyonun “sembolik” piyasa değeri 3000 TL olup pay dağıtımı ve oylama diğer aylardaki gibi olur. Final Ayı’nda önceki ay mücadelelerinde finale katılmaya hak kazanmış 6 proje şampiyonluk için yarışır.

Birden fazla projesi finalde olan takımlar diğer ekip üyelerini destek için çağırabilir, şampiyonluk halinde projelerinden pay teklifi verebilir.(Lig Koordinatörü bilgilendirilerek yapılmak zorundadır.)
Final Ayı’nda ekipler projelerini geliştirmeye ve sunum hazırlamaya girişir.

Yatırımcılık Ligi Nedir?

Vamos! Fikir ve Yatırımcılık Ligi’nin her bir üyesi aynı zamanda bireysel kararlar veren birer yatırımcıdır, kendi kurdukları stratejilere göre kazanır veya kaybederler.

4 aylık Lig Dönemi boyunca yatırımcılar, kazandıkları miktara bağlı olarak ‘Yatırımcı Lig Tablosu’nda yükselme şansı yakalarlar. Lig bitiminde en başarılı yatırımcılar, ekstra ödüllere sahip olur.

a

Oryantasyon Dönemi

Oryantasyon Dönemi , programa katılmak isteyen öğrencileri Lig’e alıştırmak ve fikir-proje yaratmak konularında geliştirmek amacıyla yürütülecek 1 aylık bir dönemdir.Oryantasyon Dönemi, Vamos! Fikir ve Yatırımcılık Ligi’nin demo versiyonu olup Lig Koordinatörlüğü Ekibi’nin de organizasyon hakkında tecrübe kazanmasını ve konsepti oturtmasını sağlayacaktır.

Oryantasyon Dönemi’nin ilk iki haftası “Hızlandırma Süreci” olarak adlandırılır. Çeşitli eğitimler ve etkinlikler ile öğrencilerin Design Thinking, Sistemli Düşünme, Business Canvas, Etkili Sunum ve Pazarlama Yöntemleri ,Ekip Çalışması ve Liderlik alanlarında yetenek kazanmalarına destek olunacaktır.

Oryantasyon Dönemi’nde takımların belirli bir soruna çözüm bulmak adına proje geliştirmesi istenir. İlgili sorunlarda uzman kişiler üyelere eğitimler verir.

Lig ve Oryantasyon Dönemi’nin Kazanımları Nelerdir?

Takımlar, geliştirdikleri start-up fikirlerini oylamaya katılacak olan gerçek yatırımcılara ve tecrübeli isimlere sunma imkanı elde eder. Takımlar,JA Europe’ın start-up geliştirme programına dahil olma şansı yakalar.

Lig ülke çapında üniversite öğrencilerini inovasyon ve yatırımcılık amacıyla bir araya getirir, girişimci öğrencilerin 5 ay boyunca efektif çözümler ve fikirler bulmalarını sağlar. Yaratıcılığı ve ekip çalışması kabiliyeti yüksek gençleri yatırımcı ve danışmanlarla buluşturur.

Lig süresince verilecek çeşitli eğitimler ile katılımcıların farklı konularda tecrübe ve bilgi edinmesi sağlanır. Oylama ve Yatırımcılık sistemi sayesinde her proje ufak bir pazar araştırmasından geçmiş olur. 4 aylık Lig Dönemi boyunca yatırımcılar, kazandıkları miktara bağlı olarak ‘Yatırımcı Lig Tablosu’nda yükselme şansı yakalarlar. Lig bitiminde en başarılı yatırımcılar, ekstra ödüllere sahip olur.

a
Lige Katıl!